Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem objednání služby PrimaRestaurant a realizaci objednávky

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji společnosti PrimaFuture.cz s.r.o., se sídlem na adrese Jablonského 640/2 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ: 28128842 (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu níže uvedených kontaktních údajů za účelem realizace objednání služby PrimaRestaurant.

Zákazníci správce jsou fyzické osoby (podnikající či nepodnikající) a právnické osoby (resp. fyzické osoby, které vystupují v roli osob oprávněných jednat za právnickou osobu) využívající služby správce v oblasti marketingu restaurací.

Pro účely: sjednávání, uzavření a plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem (přičemž plnění smlouvy zahrnuje zejm. veškeré nutné úkony k sjednání podmínek objednání služby, realizaci objednávky služby).

Kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje zákazníků zahrnující zejména firmu, IČ, název restaurace, e-mail, telefon, ulice a číslo popisné, město, PSČ, slevový kód.

Právní základ zpracování osobních údajů: Plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti.